Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

GIÁO DỤC Ý THỨC KHÔNG GIAN MẠNG TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 

Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng không thể được thực hiện thành công và hiệu quả, nếu như chủ nhân của sự nghiệp ấy không có ý thức bảo vệ xứng tầm; việc giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng không được quan tâm đúng mức, bồi đắp thường xuyên.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, đặc biệt là công nghệ thông tin, internet đã trở thành không gian xã hội mới - “không gian mạng”. Không gian mạng có đặc điểm cơ bản là: tốc độ truyền tải, tìm kiếm thông tin nhanh, lưu trữ thông tin khổng lồ; tính liên kết cộng đồng, không biên giới, tính đa phương tiện, tương tác rất cao; là một bộ phận cấu thành của xã hội, bao trùm mọi mặt đời sống xã hội, mang lại những cơ hội, vận hội mới để các quốc gia, dân tộc hợp tác và phát triển. Mặt tích cực và mặt tiêu cực của không gian mạng rất phức tạp. Thông tin trên không gian mạng thật giả lẫn lộn, thiếu tính chính xác, khó kiểm chứng và kiểm soát, tác động tiêu cực đối với văn hóa cộng đồng; làm gia tăng nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước; suy giảm quyền lực nhà nước và sức mạnh quốc gia. Đồng thời, là công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại; môi trường “màu mỡ” cho các tổ chức khủng bố, tội phạm hoạt động, v.v

Lợi dụng lợi thế đó, các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu đã, đang triệt để khai thác tính lan tỏa nhằm thực hiện “cuộc cách mạng truyền thông” đưa các thông tin xấu độc, giả mạo, những hình ảnh khiêu dâm, kích động bạo lực, kêu gọi hình thành các hội nhóm trái phép, lực lượng chính trị đối lập hoạt động đối trọng với Đảng; tuyên truyền lối sống thực dụng phương Tây, hưởng thụ, kích động hận thù dân tộc; bôi nhọ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhận rõ tầm quan trọng và sự bức thiết bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, ngày 25/7/2018, Đảng ta ra Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của Đảng chỉ rõ: “Xây dựng không gian mạng quốc gia an toàn, lành mạnh, rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế; xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng”2. Quân đội ta thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là thực hiện nhiệm vụ trong môi trường tác chiến mới, với phương thức, hình thái chiến tranh mới - “không có khói súng”. Điều đó khách quan thúc đẩy, tạo thời cơ và thuận lợi mới, nhưng cũng đặt ra những thách thức đối với nhiệm vụ giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong Quân đội. Yêu cầu cơ bản của giáo dục là phải củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin, thái độ, tình cảm và ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Để làm được điều đó, cần thực hiện một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật trong toàn quân, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng,

Hai là, đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong Quân đội. Cần rà soát, điều chỉnh, xây dựng nội dung, chương trình giáo dục phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Quân đội. Trong đó, ưu tiên những nội dung xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; những kiến thức đạo đức, văn hóa, xã hội, khả năng tự vệ và kỹ năng phòng, chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Ba là, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trong Quân đội.

XUYÊN TẠC CHIẾN DỊCH CHỐNG DỊCH COVID-19

 

          Có thể thấy, từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2019 đến nay, Việt Nam ta đã có những quyết sách chiến lược, có chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo từ Trung ương tới địa phương, đã đạt được một số kết quả ban đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh này. Hơn thế nữa, mỗi giai đoạn đi qua đều để lại một bài học mang tính giá trị và qua đó nhanh chóng đưa ra những phương án, đề xuất cũng như các biện pháp cụ thể để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của các chủng Virus này.

          Trong đợt vừa qua, Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã tập trung chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, xử lý, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, cần thiết, phù hợp để tăng cường phòng, chống, khoanh vùng, cách ly, dập dịch và tích cực điều trị. Các Phó Thủ tướng được phân công chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tại các điểm nóng xảy ra dịch, không để ảnh hưởng lớn đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

          Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, về tổng thể chúng ta cơ bản kiểm soát được tình hình và đã bước đầu khống chế dịch bệnh tại các địa bàn trọng điểm, nhất là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng tuyến đầu: y tế, quân đội, công an, các cấp, các ngành và đồng bào ta ở trong và ngoài nước, đặc biệt là các địa phương có dịch bùng phát đã quyết liệt, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực chung tay, chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và ổn định đời sống Nhân dân.

          Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các địa phương nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, tấn công là chủ động, là đột phá; phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài, quyết định; tổng tiến công toàn diện, toàn lực, thần tốc, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa ở những nơi có ổ dịch với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân là chủ thể, là trung tâm và sự ổn định phát triển của doanh nghiệp lúc này là quan trọng. Thực hiện nghiêm phương châm “vắc-xin + 5K” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ toàn diện, rộng rãi, trong đó vắc-xin là yếu tố quyết định, do đó cần khẩn trương triển khai nhanh, hiệu quả chiến lược vắc-xin.

          Đối với Quân đội ta, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch. Trước diễn biến dịch đợt 4 ngày càng phức tạp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác SSCĐ và phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa phương. Cục Quân y đã xây dựng kế hoạch huy động 971 tổ lấy mẫu trong toàn quân, sẵn sàng phục vụ hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm; tổ chức tập huấn xét nghiệm cho quân y các đơn vị theo hình thức trực tuyến. Hiện tại, quân đội đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức cao nhất; bảo đảm cơ bản các trang bị, phương tiện, vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất trong thời gian ít nhất 2 tuần đến 1 tháng.

          Cùng với chủ động thực hiện phòng, chống dịch trong quân đội, các lực lượng đã điều động, tăng cường hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng xét nghiệm cơ động và 43 tổ lấy mẫu tăng cường cho tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; đến nay đã xét nghiệm được hơn 254.000 mẫu. Quân đội đã triển khai 3 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại các tỉnh, đến hết ngày 30-5, các bệnh viện đã tiếp nhận 641 bệnh nhân Covid-19 vào điều trị. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội hóa học, quân y các đơn vị đã tổ chức phun khử trùng diện rộng các ổ dịch với tổng diện tích hơn 80ha.

          Đối với các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị đã triển khai 55 điểm cách ly với 12.5111 giường, hiện đang tổ chức cách ly cho 6.315 công dân. Quân khu đã thành lập 9 đội và 56 tổ cơ động phòng, chống dịch, 8 tổ chuyên khoa tăng cường, 51 tổ truy vết Covid-19 từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở lên; thành lập bệnh viện dã chiến số 5 quy mô 500 giường bệnh sẵn sàng triển khai tại Quân đoàn 4 khi có lệnh của Bộ Quốc phòng; chuẩn bị 3 đội phòng, chống dịch thuộc lực lượng của 3 bệnh viện quân y sẵn sàng tham gia giúp bạn Lào, Campuchia khi có lệnh. Trên tuyến biên giới, lực lượng Biên phòng đang duy trì 1.906 tổ chốt chặn với gần 13.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng; huy động 27 tàu thường xuyên tuần tra trên vùng biển, kịp thời phát hiện 1.814 trường hợp xâm nhập trái phép.

          Học viện Quân y đã tham gia đánh giá thử nghiệm lâm sàng vaccine sản xuất trong nước và hợp tác nghiên cứu thành công phương pháp xét nghiệm SARS-CoV-2 công suất lớn, góp phần vào chiến lược xét nghiệm rộng.

          Những kết quả đạt được trên là biết bao công sức, mồ hôi, có cả xương máu; sự đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Nhưng với sự thiếu hiểu biết và sự ấu trĩ ở đâu đó của một số phần tử phản động, các thế lực thù địch đã tìm cách vu cáo, bịa đặt, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước về nguyên nhân bùng phát dịch, tạo tâm lý hoài nghi, bức xúc trong quần chúng nhân dân.

          Nêu cao cảnh giác trước những chiêu bài phá hoại đó. Mỗi người dân Việt Nam cần cẩn trọng khi tiếp xúc với mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận những thông tin từ những tài khoản chứa đựng những nội dung có dụng ý xấu. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những kẻ cơ hội, vạch rõ âm mưu xấu bẩn của chúng và cũng đồng thời là một chiến sĩ dân vận, trước tiên vận động người thân trong gia đình và những người xung quanh nêu cao tình thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ trương phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, góp phần đẩy tan Covid-19, đua xã hội vào hoạt động bình thường, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, giàu mạnh.

ĐỪNG BAO GIỜ PHẢN BỘI VÀ CHÀ ĐẠP !


Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta luôn phải đối đầu với nhiều kẻ thù hùng mạnh, hung bạo. Lớp lớp thanh niên đã lên đường tòng quân bảo vệ tổ quốc, với tinh thần: “Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, với ý chí quật cường, lòng yêu nước nồng nàn, sức mạnh trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân, quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng.

Hôm nay, đất nước đã hòa bình, thống nhất, những người chiến sỹ năm ấy, trở về từ cuộc chiến tranh ít hơn nhiều so với lúc những đoàn quân đi vào cuộc chiến, "ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ", thậm chí có người còn để lại một phần thân thể trên chiến trường, hoặc bị nhiễm chất độc hóa học điôxin...

Tiếp bước truyền thống cha ông, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tinh thần ấy càng lên cao, với phương châm: “ Chống dịch như chống giặc”, đất nước ta đã kịp thời ngăn chặn, khống chế, hạn chế dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khoẻ cho nhân dân.

Vậy mà, hiện nay một số tổ chức, cá nhân ở trong nước hay ở bên kia trời Tây như: Trang facebook Chân trời mới, Trang Thân Hữu Việt Tân Úc Châu... Họ lại vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước, quân đội bốc lột nhân dân, không chăm lo chống dịch covid-19...

Thiết nghĩ rằng: Với những Truyền thống hào hùng trong chiến tranh, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc và kết quả chống dịch trong thời gian qua thể hiện bằng việc làm cụ thể, được thế giới đánh giá cao, nhân dân ủng hộ, ghi nhận.

Vì vậy, tôi mong rằng các trang facebook trên và các trang khác...các bạn là người Việt Nam, các bạn phải biết tự hào về truyền thống của nước Việt Nam thông qua tôn trọng pháp luật Việt Nam, đó mới thực sự là người công dân tốt. Trường hợp, có những thắc mắc cần giải quyết thì phải đến các cơ quan có thẩm quyền để khiếu nại, pháp luật Việt Nam sẽ bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của các bạn, không được xuyên tạc, nói xấu, bóp méo sự thật, kích động và chia rẽ, nhất là khi cả nước ta đang gồng mình chống dịch covid-19.

Lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam là bài học vô giá, tấm gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đòi hỏi mọi tổ chức, mọi người Việt Nam trong và ngoài nước phải có trách nhiệm học tập và noi theo.

BÍ KÍP NGỒI TÙ CỦA CÁC NHÀ “DÂN CHỦ”

 

Trần Thị Xuân - một thành viên của Hội anh em dân chủ, đang chấp hành án tù 9 năm với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (năm 2017) mới đây trở thành nhân vật chính của màn kịch “bị bệnh nặng trong tù nhưng không được chữa trị”. 

Còn nhớ cách đây bốn năm, Xuân chính là đối tượng “hăng hái” nhất trong vụ việc kích động người dân đập phá tài sản, gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở UBND huyện Lộc Hà dưới sự giật dây của các tổ chức phản động bên ngoài. Có thể nói, với số tiền nhận được từ các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong và các đối tượng cực đoan trong nước, Xuân hoạt động rất “tích cực” với vai trò là thành viên hội anh em dân chủ nhằm chống phá đất nước. Giờ đây khi phải đối diện với án phạt tù, lại giở chiêu trò “bệnh nặng” để hòng tìm kiếm sự hậu thuẫn từ bên ngoài.

Không chỉ Trần Thị Xuân mà các đối tượng “hành nghề dân chủ” cũng đều giở chiêu bài “khổ nhục kế” này với quy trình rất bài bản. Đó là hoạt động chống phá – bị kết án vào tù và sau đó là các màn kịch tuyệt thực hay sức khỏe suy nhược, mắc bệnh nặng hay bị ngược đãi...  Từ lâu nó trở thành “ngón nghề”, bí kíp để các đối tượng “hành nghề dân chủ” tìm kiếm sự hậu thuẫn, lên tiếng từ phía các tổ chức mang vỏ bọc về nhân quyền như Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hay tổ chức phóng viên không biên giới RFS về cái gọi là “tù nhân lương tâm”.

“Tù nhân lương tâm” vốn dĩ là sự đánh tráo khái niệm về những kẻ đột lốt “dân chủ” để chống phá đất nước, vi phạm pháp luật bị kết án và phải chấp hành hình phạt tù. Sự lươn lẹo này thực chất nhằm bao biện, lấp liếm và thay đổi bản chất của các hoạt động chống phá đất nước dưới sự hậu thuẫn của các tổ chức phản động bên ngoài và sự cổ súy của một số báo đài nước ngoài thiếu thiện chí. 

Đúng là ở ngoài thì thách thức, coi thường pháp luật, chống phá đất nước nhưng khi vào tù lại bày chiêu trò “khổ nhục kế”, bệnh tật.

LISA PHẠM - KẺ NGUY HIỂM


Lisa Phạm hay Phạm Lisa tên thật là Phạm Anh Đào, sinh năm 1969, mang quốc tịch Mỹ, từ năm 1992 đã cùng gia đình sang Mỹ định cư. Đối tượng từng cầm đầu nhóm khủng bố "Biệt đoàn sao trắng" âm mưu mang bom, đạn, vũ khí tiến hành khủng bố Việt Nam nhưng bất thành.

Tháng 10/2005, Lisa Phạm bị bắt về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79, BLHS năm 1999; năm 2006 bị trục xuất khỏi Việt Nam. Bước chân ra đi ko có ngày được trở về, từ đó đến nay, Lisa ôm thù hận cá nhân liên tục thực hiện các hoạt động nhằm chống phá Việt Nam hết sức nguy hiểm và thâm độc.

Đặc biệt là, từ năm 2017 đến nay, Lisa Phạm đã sử dụng tài khoàn facebook cá nhân "Lisa Phạm" và hàng loạt kênh youtube "LISA PHẠM chanel", "LISA PHẠM Official"... để livetreams với những ngôn từ thô tục, xấc xược, vô văn hóa xúc phạm Tổ quốc, xúc phạm những vị lãnh tụ của đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, bịa đặt, xiên xẹo tình hình trong nước để lôi kéo đông đảo người xem hòng kiếm tiền đút túi thông qua hoạt động livestream, kích động người dân đặc biệt là số người trẻ thiếu hiểu biết thực hiện các hoạt động chống phá đất nước để "trả mối thù cá nhân".

Nguy hiểm nhất là trong các buổi livestream, Lisa thường xúi giục, kích động các hành vi bạo lực, manh động. Lisa Phạm đã hướng dẫn chế tạo các loại bom xăng, vũ khí để thực hiện khủng bố, phá hoại nhằm vào những nơi đông dân cư, phá hoại tài sản của đất nước.

Đã có những trường hợp, vì nhẹ dạ cả tin, nông nổi bị Lisa Phạm xúi giục chế tạo bom thực hiện hoạt động khủng bố để rồi bản thân phải chịu hậu quả cay đắng như Đặng Hoàng Thiện, tại TP HCM, vì nghe theo sự xúi giục của Lisa Phạm đã chế tạo, tiến hành đặt bom xăng tại Cổng ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhưng đã bị Cơ quan An ninh phát hiện và bắt giữ. (Thiện đang lĩnh một bản án không hề nhẹ dù tuổi đời còn rất trẻ và chưa yên bề gia thất)

Lisa Phạm ôm hận thù cá nhân , luôn ủ mưu bằng mọi cách phá hoại sự bình yên của đất nước, hàng ngày, hàng giờ sử dụng mạng xã hội, kênh youtube "ra rả" những thông tin xuyên tạc nhằm đánh vào những thành phần "yếu tâm lý", tiêm nhiễm vào đầu những thứ xấu xa, kích động các thanh niên trẻ phản kháng lại chính quyền, tìm cách tước đi những quyền lợi mà bao người ao ước là: được sống ở một đất nước bình yên!

Để bảo vệ cuộc sống bình yên, chúng ta không tiếc gì 1 spam cho các kênh youtube, facebook của Lisa Phạm.

CHIẾN THẮNG DỊCH BỆNH COVID-19 LÀ CHIẾN THẮNG CỦA TOÀN DÂN

 

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam đang trong giai đoạn quyết liệt. Đảng, Nhà nước đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh tổng lực của toàn xã hội, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất có thể.Tuy nhiên mọi nỗ lực đó có thể bị cản trở, thậm chí một số thành tựu đã đạt được cũng đối diện nguy cơ "đổ xuống sông, xuống bể" nếu vẫn còn một số người chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, cản trở các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ.

Làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều địa phương đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề, không chỉ suy giảm, mất mát về kinh tế mà thiệt hại về con người cũng rất đáng lo ngại. Đáp ứng yêu cầu bức thiết của công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, nhiều tỉnh, thành phố phía nam đã triệt để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch ở mức nghiêm ngặt nhất.

Tuy nhiên, nhìn từ tổng thể, phải khẳng định rằng, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng, ban, ngành, đoàn thể,… thì sự thành bại của cuộc chiến khó khăn này còn phụ thuộc vào vai trò hết sức quan trọng của mọi người dân.Đáng tiếc, trong khi phần lớn người dân có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, hợp tác với chính quyền, có rất nhiều việc làm thiết thực để tương trợ cộng đồng thì vẫn còn một số cá nhân tự cho mình "quyền đứng ngoài mọi quy định".

Đúng thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam, mặc dù Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các địa phương đã kêu gọi "ai ở đâu, ở yên đó" nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan vẫn xảy ra tình trạng một số người cố tình vi phạm, lợi dụng công việc, nhiệm vụ được giao để tìm mọi thủ đoạn qua mặt chốt kiểm dịch, đưa người trái phép từ vùng dịch về các địa phương; cùng với đó là muôn vàn những hành vi việc làm thiếu trách nhiệm, trái lương tâm thậm chí vô đạo đức của một số tổ chức, cá nhân.

Để chiến thắng dịch bệnh, sớm đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường, chính quyền, các lực lượng chức năng cùng hàng vạn nhân viên y tế, công an, quân đội, tình nguyện viên,… nơi tuyến đầu chống dịch đã chấp nhận gian khổ, hy sinh, làm việc vất vả không quản ngày đêm giúp người dân chữa bệnh, chống dịch. Đảng, Nhà nước đã kịp thời có nhiều chính sách hỗ trợ những người đang gặp khó khăn, lâm vào cảnh túng bấn do dịch bệnh kéo dài, bảo đảm không người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

Trong lúc này, mỗi người cần tin tưởng tuyệt đối vào các quyết sách của Đảng, Nhà nước, tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Cần thận trọng, tỉnh táo để không bị lôi kéo bởi tin giả, nghe theo các luận điệu sai trái, thù địch, kích động trên mạng xã hội. Cá nhân nào vi phạm cần bị xử lý nghiêm minh.Không ai được phép chỉ vì nhu cầu ích kỷ của cá nhân mà coi thường sự an nguy của cộng đồng. Vaccine hữu hiệu nhất hiện nay chính là "vaccine ý thức", "vaccine trách nhiệm". Chỉ khi ý thức, trách nhiệm của mỗi người được nâng cao đến mức tối đa thì "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh mới thật sự hiệu quả. Bởi chiến thắng dịch bệnh cũng chính là chiến thắng của toàn dân.

KHÔNG THỂ PHỦ MỜ SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG COVID-19

 

Loài người đã, đang phải đối diện với những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh mối đe dọa an ninh truyền thống thì những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, bão lũ, cháy rừng, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, dịch bệnh… ngày càng trở nên khốc liệt. Để giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự chung tay của mọi quốc gia và mọi người dân trên thế giới, trong đó, không thể thiếu vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang.

Việt Nam cũng vậy, trong những năm qua, lực lượng vũ trang nhân dân luôn là điểm tựa, sức mạnh và lực lượng nòng cốt trong xử lý những vấn đề mà an ninh phi truyền thống đặt ra. Để xử lý vấn đề ô nhiễm do tràn dầu, xử lý chất độc hóa học, bom mìn, vật nổ, chất độc dioxin… gây ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước, chúng ta luôn nhận thấy những hình ảnh không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công binh, hóa học.

Khi nào và ở đâu xảy ra thảm họa do cháy rừng, bão lụt, tổn hại tính mạng, tài sản của nhân dân, lực lượng Quân đội, Công an cũng luôn đi đầu, là lực lượng nòng cốt, chủ công trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn không quản ngày đêm; bước chân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn có mặt ở những nơi hiểm nguy nhất, gian khó nhất.

Hiện nay, đại dịch COVID -19 đã và đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu và ở nước ta; gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương tại hội nghị thứ nhất Quân ủy Trung ương khóa XII “Trong nhiệm vụ phòng chống, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống các thách thức an ninh phi truyền thống, Quân đội không quan niệm giúp dân, mà cần xác định đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đặc biệt trong thời bình”, lực lượng Quân đội đã sát cánh cùng lực lượng Công an chủ động dự báo từ sớm, từ xa làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Trong cuộc chiến đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị lây nhiễm với COVID-19, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương.

Chúng ta nhìn nhận một cách xuyên suốt, toàn diện như vậy để thấy rõ bản chất, sứ mệnh thiêng liêng của lực lượng vũ trang sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Ở đâu, lúc nào dân cần, dân khó thì đều có lực lượng vũ trang sát cánh, chung sức đồng lòng. Đó là sự thật khách quan phản bác các luận điệu sai trái trên mạng internet hiện nay, các thế lực xấu cố tình xuyên tạc bản chất lực lượng vũ trang “không phải vì dân”, “bỏ mặc dân trong đại dịch COVID-19”, từ đó tái diễn điệp khúc đòi phi chính trị hoá, tách lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thiên tai, dịch bệnh, họ ác ý tung ra những tình huống, câu chuyện bịa đặt nhằm chế nhạo hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, gây chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, cố tình bôi lem, phủ mờ bản chất “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng vũ trang./.