Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

SỰ THẬT KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC


Việc lấy ý kiến góp ý của dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành thời gian qua là nhằm tập hợp, phát huy, trí tuệ, quyền làm chủ của người dân, trong tham gia hoạch định đường lối, chủ trương lãnh đạo, quyết sách quan trọng của Đảng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thế nhưng với tâm địa xấu xa, các thế lực thừ địch đã trắng trợn xuyên tạc, bóp méo vai trò, ý nghĩa, của việc này; đồng thời đưa ra chiêu trò, đặt điều hoài nghi rằng; Liệu có người dân Việt Nam có dám nói thẳng, nói thật góp ý với Đảng? và rằng Đảng có trân quý lắng nghe dân….?

Đáng chú ý trên mạng RAF có đăng bài với tiêu đề “Liệu dân có dám” đóng góp ý kiến với Đảng?. Bài viết này cho rằng, việc Đảng cộng sản Việt Nam khai trương trang web kêu gọi nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, thực chất chỉ là một hình thức mị dân, bởi chắc trắn  người dân Việt Nam không dám ý kiến, không có điều kiện nói thẳng, nói thật với Đảng; thậm chí sẽ “Cố tình im nặng”…

Thực chất đây là chiêu trò hòng bôi nhọ, bản chất truyền thống trọng dân, nắng nghe dân của Đảng ta. Đây cũng là cách thức mà lực lượng chống phá cố tình gây nhiễu loạn thông tin về hoạt động lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Nguy hiểm hơn, những thủ đoạn này ít nhiều sẽ gây hoang mang dư luận, giảm bầu không khí nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm trọng  bộ phận quần chúng nhân dân; lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin hùa theo ý đồ chính trị đen tối, chống phá Đại hội XIII của Đảng; sâu xa hơn là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chúng ta biết rằng, suốt chiều dài lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam, trải qua nhiều kỳ Đại hội, Đảng ta luôn cầu thị, lắng nghe góp ý của quần chúng nhân dân. Trong hoạt động lãnh đạo phong phú, sôi động và hào hùng kể từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn thấm nhuần bài học sự nghiệp cách mạng là của dân do dân và vi dân. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân. Bởi thế Trung ương lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng nhân dân vào dự thảo các văn kiện của Đảng chính là sự tiếp lối truyền thống tốt đẹp của Đảng; cũng đồng thời cho thấy sự cầu thị, nghiêm túc, lắng nghe  dân của Đảng cầm quyền, khẳng định vị trí, ý nghĩa của một phần việc quan trọng đã thành nền nếp qua các kỳ Đại hội quan trọng của Đảng, Đây cũng là cơ sở vững chắc, căn cứ xác đáng giúp vạch trần những luận điều xuyên tạc, cố tình quy chụp bản chất của Đảng cầm quyền một cách trân chính luôn trọng dân, lắng nghe dân.


Nhận thức đúng đắn về hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

 

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội chính trị ráo riết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chúng tập trung xuyên tạc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận giá trị lịch sử của dân tộc, công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; nói xấu, xuyên tạc phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội; chúng triệt để lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam chúng ta để tăng cường chống phá.

Điển hình như: Chúng lợi dụng Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025, đối tượng Nguyễn Đình Cống phát tán trên trang blog Tiếng Dân bài “Bình luận Chỉ thị 45”, vu cáo Việt Nam “vi phạm” tự do ngôn luận, tuyên trùng xuyên tạc việc bầu cử cơ quan lãnh đạo ở các cấp “không trung thực”, đồng thời ra yêu cầu thay đổi Điều 6 của Chỉ thị số 45. Cũng trên trang blog này, ngày 14/11/2020 đối tượng Phạm Nhật Bình tán phát bài “Ung thư chính trị”, xuyên tạc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tuyên tuyền chia rẽ mối đoàn kết trong nội bộ Đảng, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, lợi dụng các vấn đề cộm cán của xã hội để bôi nhọ, hạ thấp uy tín các đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Tình hình trên cho thấy, từ trước đến nay, các thế lực phản động, thù địch không bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại Đảng, chế độ, khối đại đoàn kết toàn dân và cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong mọi giai đoạn lịch sử, Đảng ta xác định: Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, về mọi mặt của Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trước hết là các cơ quan bảo vệ pháp luật, truyền thông, báo chí cần chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các thông tin, bài viết sai trái, thù địch để xác định nội dung, phương pháp đấu tranh, phản bác phù hợp; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh, phản bác nhất là trên Internet và mạng xã hội.

Trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu đang tăng cường thông tin sai sự thật, làm hỗn loạn thông tin và lôi kéo, kích động người dân tham gia các hoạt động tiêu cực, gây mất ổn định chính trị. Như vậy, đối với mỗi người dân cần phải tỉnh táo, cảnh giác và có nhận thức đúng đắn trước những thông tin bịa đặt, sai trái để không bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối trật tự xã hội.

Đối với lực lượng vũ trang hiện nay, cần tăng cường quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, nắm chắc tình hình, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đối với người thân, gia đình và nhân dân địa phương, nhận thức đúng đắn các chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động viết các tin bài đăng tải trên mạng xã hội, internet, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; tuyệt đối không được chia sẻ, bình luận các thông tin sai sự thật, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị trên không gian mạng hiện nay./.

“Đa nguyên, đa đảng là đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam”

 

Những lập luận chứng minh sự thật của vấn đề đa nguyên, đa đảng đang được một số người rêu rao ở Việt Nam thực chất chỉ đi ngược lại với ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Xin đưa ra những căn cứ chứng minh việc đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam hiện nay chỉ là mưu đồ của những kẻ xấu, muốn phá hoại đất nước mà thôi.

Thực hiện đa nguyên, đa đảng tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, tranh giành quyền lực giữa các đảng phái đối lập, điều đó làm cho nhân tâm ly tán, đất nước hỗn loạn, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định chính trị đất nước, kinh tế lâm vào khủng hoảng, đất nước bất ổn và gặp muôn vàn khó khăn, đời sống thậm chí tính mạng của người dân bị đe dọa. Đó sẽ là điều kiện để các thế lực nước ngoài lợi dụng can thiệp, tác động “chia năm xẻ bảy” phá hoại đất nước, thực hiện các mưu đồ chính trị đen tối. Thực tế lịch sử đã cho chúng ta thấy, Liên Xô trong quá trình cải tổ, cái cách, đổi mới đất nước do không kiên định mục tiêu, thực hiện đa nguyên đa đảng cuối cùng đất nước rơi vào hỗn loạn, các đảng phái đấu đá, tranh giành quyền lực lẫn nhau, nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, trong khi đó các thế lực bên ngoài không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá và kết quả sự sụp đổ của một chế độ nhà nước là điều tất yếu.

Đa nguyên, đa đảng tất yếu các đảng phái chính trị phải tìm các thủ đoạn để chèn ép lẫn nhau, tìm các thế lực bên ngoài làm chỗ dựa. Và khi đó, việc liên minh chính trị với các nước khác để chống lại các lực lượng chính trị đối lập và có thể phụ thuộc để thực hiện tham vọng chính trị, quyền lực của mình.

Đất nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay đã gặt hái được biết bao thành công to lớn. Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và công cuộc đổi mới đó đang gặt hái được những thành công quan trọng. Và điều đặc biệt quan trọng hơn đó là đất nước Việt Nam đang có một nền chính trị ổn định, hòa bình, người dân được tự do làm ăn, sinh sống. Vậy, tại sao lại muốn đổi hướng đi theo con đường khác làm gì? Mà thậm chí chưa biết con đường đó như thế nào? Mục đích của những con người kia là gì? Thực hiện đa nguyên, đa đảng rồi đất nước sẽ đi về đâu, hay lại chìm trong loạn lạc, tranh giành quyền lực, đấu đá, bất ổn như những gì đang xảy ra ở Ukraine, Thái Lan, Campuchia… và nhiều quốc gia khác nữa.

Rõ ràng, đòi đa nguyên, đa đảng chỉ là mưu đồ xấu của một số người nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, tham vọng quyền lực đen tối của mình. Họ muốn thông qua đa nguyên, đa đảng để đất nước có biến, khi đó họ sẽ thừa cơ ngóc đầu dậy, với sự giúp đỡ của bên ngoài để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam để đưa họ lên nắm giữ các vị trí quyền lực để thỏa mãn tham vọng cá nhân của mình. Họ đâu có biết rằng, sống trong điều kiện, môi trường đấu đá, tranh giành quyền lực ấy thì cuộc sống của người dân sẽ ra sao? Đất nước bất ổn thế nào? Và nguy cơ về những cuộc xâm lăng từ bên ngoài ẩn hiện ra sao? Đó thực sự là những vấn đề mà người dân sẽ phải đối mặt khi thực hiện đa nguyên, đa đảng để phục vụ cho tham vọng cá nhân của một số người.

Nâng cao "sức đề kháng" của bộ đội và nhân dân trước các thông tin xuyên tạc

 

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thông qua thực hiện “diễn biến hòa bình”. Mục tiêu không bao giờ thay đổi của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, khi chúng ta vừa tiến hành xong đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch càng ráo riết tiến hành các hoạt động chống phá. Chúng coi đây là thời cơ để thực hiện mưu đồ chính trị.

Bóp méo, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng

Mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động không mới, chỉ có điều, trong từng thời điểm và tùy vào tình hình cụ thể, chúng điều chỉnh về hình thức, mức độ và tần suất. Một trong những chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá. Thông qua mạng xã hội, các trang web và một số báo mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các nhóm phản động ở hải ngoại kết hợp với những phần tử cơ hội chính trị trong nước ra sức tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm "nắn dòng dư luận", làm chệch hướng mục tiêu cách mạng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta hướng theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Một đề tài được các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc từ nhiều năm nay, đó là công kích, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chủ đề này luôn được chúng gia tăng trước các kỳ đại hội, và Đại hội XIII của Đảng không là ngoại lệ. Trước thềm đại hội, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các thế lực thù địch, phản động móc nối, lôi kéo và sử dụng những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta, núp dưới vỏ bọc “đóng góp” vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta dưới nhiều hình thức. Đáng lưu ý là những bức “thư ngỏ”, “thư trao đổi”, “thư góp ý”... mang tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc, do một số người soạn thảo rồi giao cho một nhân vật đứng tên đưa lên mạng xã hội, gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nếu chỉ lướt qua những bức thư kiểu ấy, chúng ta dễ lầm tưởng đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng.

Tỉnh táo nhận diện, chủ động đấu tranh

Nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng là phải chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cả về nội dung dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đại hội Đảng.

Một trong những vấn đề cốt yếu được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định đó là phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục củng cố và nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đứng vững trên nền tảng tư tưởng ấy, chúng ta mới đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, có cái nhìn khách quan và toàn diện, phân biệt rõ đúng-sai, đủ "sức đề kháng" và có năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, một trong những yêu cầu hàng đầu mà Đảng ta đặt ra trong công tác nhân sự là phải thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Phát huy dân chủ, tôn trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là rất cần thiết. Nhưng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo nhận diện và cương quyết đấu tranh. Trước hết cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện những mục đích cá nhân, mưu đồ đen tối, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từng cán bộ, chiến sĩ và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, quy chụp, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu xảo trá của các thế lực thù địch mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ. Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những nội dung sai trái, xấu độc trên mạng xã hội, những trang mạng tán phát thông tin, tài liệu xuyên tạc, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

PHẢI GIỮ CHO ĐƯỢC TƯ CÁCH, ĐẠO ĐỨC, DANH DỰ CỦA NGƯỜI ĐẢNG VIÊN, NGƯỜI CÁN BỘ CÁCH MẠNG

 

Con người chỉ có 1 cuộc đời. Hãy quý trọng cuộc đời của mình như quý trọng và gìn giữ danh dự cho chính mình vậy. Hãy ngẩng cao đầu mà bước, dù chân ta có chậm chạp, mắt ta có mờ đi nhé các bạn!

“ Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống

Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí: để khỏi phải thổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai, mang tiếng, mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay, có thể tự hào rằng: ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dân cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời: vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hành phúc của nhân dân, của con người, để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng học tập và noi theo”.

Đó là nội dung được trích trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng bí thư đã tâm sự, nhắc lại mô phỏng một câu nổi tiếng rất xúc động, sâu sắc của nhân vật Pa-ven Cooc-xa-ghin trong truyện "Thép đã tôi thế đấy" - một tác phẩm nổi tiếng, một cuốn sách "gối đầu giường" của thanh niên, thiếu niên hồi những năm 60 - 70 - của nhà văn Liên Xô (cũ) - Nhicalai Axtơrốpxki: "Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ". Tôi được biết, các đồng chí ngồi đây hầu hết đều đã ít nhiều được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn và được học hành khá cơ bản.

Con người ta sống: nghèo cũng được, giàu cũng được, làm chức vụ to to cũng được, làm lính nhỏ nhỏ cũng chẳng sao, nhưng danh dự thì nhất định cần phải có.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to"

Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tận trung với Đảng, với Tổ quốc, tận hiếu với nhân dân, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” nhân dân tin tưởng, yêu mến trao tặng.

CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

 

        Có thể dễ dàng nhận thấy mỗi lần cơ quan chức năng công bố việc xử lý, kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc cán bộ, đảng viên có sai phạm, lập tức lại xuất hiện những tiếng nói ngược dòng, hằn học của những phần tử phản động, thù địch, cố tình xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, thành tựu phát triển của đất nước ta, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Những luận điệu cố ý xuyên tạc, đánh đồng công tác kỷ luật Đảng, gán ghép một cách thô thiển, trắng trợn việc xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực với việc thanh trừng, đấu đá nội bộ, phe cánh chính trị.

          Với việc xử lý một số cán bộ, đảng viên sai phạm, các thế lực chống phá cố tình quy chụp đó là "sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản lãnh đạo"; nguyên nhân là bởi "Đảng Cộng sản thiếu năng lực." Rồi bọn chúng quy kết một cách vô căn cứ rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam không thể phòng, chống được tham nhũng."

          Không khó để nhận ra đó là những tiếng nói lạc lõng, cố tình bóp méo sự thật, xuyên tạc công tác kỷ luật của Đảng, làm sai lệch bản chất sự việc, quy chụp nguyên nhân và phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Ý đồ sâu xa là cố tình bôi đen, gây nhiễu loạn nhận thức, tư tưởng, chỉ thấy tiêu cực, mặt xấu, sự yếu kém, hư hỏng, thoái hóa, biến chất, từ đó thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa," suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ cán bộ, đảng viên; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào thể chế chính trị, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

PHẨM CHẤT CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ

 

        Hiếm có dân tộc nào trên thế giới mà cả nước đều gọi lực lượng vũ trang của mình là “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là niềm tự hào, là giá trị độc đáo và biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. Tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” do nhân dân trìu mến gọi hàm ý biết bao sâu sắc. Danh xưng đó đã khiến những người lính Cụ Hồ mãi giữ được tuổi thanh xuân. Đó còn là niềm vinh dự cho Tổ quốc Việt Nam đối với toàn thế giới bởi lẽ tên gọi thân thương ấy đã nói đầy đủ được ý nghĩa của một đội quân “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh”. Sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam khiến không thế lực thù địch nào ngăn cản nổi cũng từ đó.

          Hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” trở thành một mẫu hình về con người mới xã hội chủ nghĩa, có lý tưởng cao đẹp, có đạo đức trong sáng. Khắp các nẻo đường của Tổ quốc, hành quân và chiến đấu, đi tới bất cứ đâu bộ đội ta đều được đồng bào tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ. Bộ đội ta đã trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, luôn luôn làm theo lời Bác dạy nên được đồng bào trìu mến gọi là “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

          Những nét đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ” được gói gọn trong lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-1964) là: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân/ Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội/ Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

          Hơn 75 năm qua, quân đội ta có sự thay đổi về tên gọi từ “Giải phóng quân”, tới “Vệ quốc đoàn” rồi đến “Quân đội quốc gia” và đến giờ vẫn là “Quân đội nhân dân Việt Nam”, thế nhưng những người lính vẫn luôn được nhân dân ta gọi bằng cái tên trìu mến “Bộ đội cụ Hồ”. Đó thực sự là điều kỳ diệu, có thể nói danh xưng “Bộ đội cụ Hồ” đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và đi vào những trang sử hào hùng nhất và là niềm tự hào của mỗi người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.