Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

ĐẬP TÂN LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH 


Lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực nhất là chủ quyền ở Biển Đông, các thế lực thù địch và một số phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng nhân dân.

Hiện nay, các thế lực thù địch ra sức công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là quan hệ của Việt Nam với một số nước lớn và vấn đề chủ quyền của nước ta ở Biển Đông, trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, các thế lực thù địch bên ngoài và một số phần tử chống đối, cơ hội bên trong đã tung nhiều thông tin sai lệch bóp méo, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước. 
Không ít cá nhân, nhóm cá nhân cố ra vẻ là “người yêu nước”, “tâm huyết” với “vận mệnh quốc gia dân tộc” viết bài phát tán trên internet, mạng xã hội với những giọng điệu xuyên tạc. Chúng lập luận rằng, thế giới hiện nay đang là thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các quốc gia dân tộc có mối quan hệ ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau. Vì thế, theo chúng chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ đã “lạc hậu, lỗi thời”, “không còn phù hợp”, nếu vẫn theo đuổi là “bảo thủ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy” của thế giới; và trở thành “lực cản” đối với sự phát triển đất nước! Chúng cho rằng, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “ba không” (không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia) là “tự trói tay mình”, đó là chính sách “không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi”, nếu không thì không bảo vệ được độc lập, chủ quyền, nhất là chủ quyền ở Biển Đông… Cốt lõi của những luận điệu này là dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.
Đúng là thế giới hiện nay đang là thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các quốc gia dân tộc có mối quan hệ ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng không phải vì thế mà chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ đã trở nên “lạc hậu”, phải “từ bỏ”. Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ không phải là biệt lập, cô lập với thế giới bên ngoài, đứng ngoài lề hội nhập quốc tế, “tự mình cô lập mình” như sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, mà đó chính là chúng ta thể hiện chủ quyền, quyền tự lựa chọn, quyền tự quyết định con đường, mô hình phát triển của quốc gia - dân tộc.
Không thể nói rằng, thực hiện chính sách quốc phòng "ba không" là “tự trói tay mình”, “cần phải thay đổi”, nếu không thì không thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền đất nước. Đây thực sự là dã tâm thâm độc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị trong mưu đồ “hướng lái” chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; thực chất là nhằm “kích động” chúng ta phải liên minh với một nước lớn nhất định nào đó, để “bảo vệ độc lập, chủ quyền”! Đó là sự “hướng lái” nhằm đẩy nước ta rơi vào sự lệ thuộc, phụ thuộc mới.
Cần khẳng định cho họ rõ, từ trước đến nay trong lịch sử cũng như thời hiện đại, nhân dân Việt Nam bảo vệ độc lập, chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc là luôn dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần tự lực cánh sinh, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đó là đường lối độc lập, tự chủ.
Đặc biệt trước những âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hòng lợi dụng những chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta hòng kích động và "thổi lửa" vào những nhận thức sai lệch trong nhận thức về chủ quyền biển đảo, để hòng gây rối... Nhưng chúng đã nhầm không có gì quý hơn độc lập tự do, cuộc sống ấm no hạnh phúc của chính nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã làm tất cả vì Hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sớm biết và kiên quyết đập tan những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để Việt Nam ta mãi mãi phát triển và thịnh vượng, đó là những mong ước của Đảng và nhân dân ta với tinh thần chính nghĩa, đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch...
Chính sách quốc phòng "ba không" là biểu hiện đặc thù của đường lối, chính sách độc lập, tự chủ trên lĩnh vực quốc phòng trong bối cảnh lịch sử mới, là hoàn toàn đúng đắn... Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách quốc phòng "ba không", chúng ta mới có thể kết hợp và phát huy tốt nhất các nguồn sức mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền. Nghiêng về bên này hay ngả về bên kia, tức là phụ thuộc vào một nước nào đó, thì cũng có nghĩa là chúng ta bị mất độc lập, tự chủ. Bị phụ thuộc, mất độc lập, tự chủ thì vấn đề bảo vệ độc lập, chủ quyền cũng không còn ý nghĩa. Luận điệu xuyên tạc chính sách đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam không đánh lừa được ai... Với tinh thần ấy, nhân dân ta mãi mãi Theo Đảng và tất cả vì một Việt Nam phát triển, sánh vai cùng bạn bè năm châu, xây dựng một đất nước Việt Nam hoà bình, thịnh vượng ./.
Đức Hùng 

Cảnh giác trước thủ đoạn xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta!              Quan hệ Việt – Mỹ đang có những chuyển biến tích cực, quan hệ đối tác chiến lược được nâng lên một tầm cao mới, các chuyến thăm cấp nhà nước thường xuyên diễn ra, nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết. Đây là thiện chí và mong muốn của cả hai nước trong quá trình hội nhập toàn cầu hiện nay.
              Tuy nhiên, trước những chuyển biến tích cực đó, các tổ chức, cá nhân thù địch, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chúng cho rằng Việt Nam đang lợi dụng Mỹ để giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc và là cơ sở cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam đang loay hoay trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc mà không có đường ra vì trong cục diện quan hệ Mỹ - Trung, Việt Nam không có vị thế và giá trị. Vì vậy, tiến trình hợp tác Việt – Mỹ chắc chắn sẽ không bao giờ được như Việt Nam mong muốn.
          Hơn ai hết, các tổ chức và cá nhân này chính là những thành phần bất mãn nhất với sự phát triển của Việt Nam, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Có lẽ chúng phải cay đắng lắm khi chứng kiến những nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam trong bối cảnh thanh bình và sự thân thiện của người dân Việt Nam. Với sự hồ hởi khi có mặt tại Việt Nam, phát biểu trước nguyên thủ các quốc gia hàng đầu thế giới, TT D.Trump từng nói: được “vinh dự có mặt tại Việt Nam – trái tim của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” đã cho thấy Mỹ đề cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong mối quan hệ quốc tế.
            Sau cùng, trong lời lẽ của các tổ chức và cá nhân thù địch, chúng tự lật mặt ra cho người ta thấy rằng chúng chỉ muốn Việt Nam phải thay đổi hệ thống chính trị, đa nguyên đa đảng với chiêu bài tự do và nhân quyền cũ rích, được nhai đi nhai lại mấy chục năm nay. Chúng cổ động, thúc dục quần chúng xuống đường phá hoại kinh tế đất nước, gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để bêu xấu hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, kêu gọi sự can thiệp từ nước ngoài để phục vụ cho bọn cơ hội chính trị như chúng phá nát đất nước này.
            Vì vậy, trước các thông tin suy luận xuyên tạc, huyễn hoặc của của các tổ chức, cá nhân thù địch, cơ hội chính trị, chúng ta phải hết sức cảnh giác, đưa âm mưu, thủ đoạn của chúng ra ánh sáng cho quần chúng thấy rõ bản chất đê hèn, bán nước của chúng./.
 Quang Nhân

Cảnh giác trước “chiến dịch” chống phá việc thi hành Luật An ninh mạngAn ninh mạng là vấn đề toàn cầu, các nước tiên tiến cũng đã xây dựng và trao cho cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ những quyền hạn cụ thể, tại sao những kẻ chống đối không nhảy vào chỉ trích?
Trên một số trang mạng như RFA, VOA tiếng Việt, BBC tiếng Việt, một số blog, facebook của các cá nhân hải ngoại có quan điểm, tư tưởng chống đối đã đăng, chia sẻ các bài viết chỉ trích, miệt thị như: “CSVN sắp thi hành Luật An ninh mạng để gia tăng kiểm soát người dân”; “Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp chết đứng”; “Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng: Điều luật của độc tài trị”; “Bộ Công an soạn dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng, dân lo lắng bị kiểm soát thông tin cá nhân”… 
Thậm chí, nhiều trang còn nói rằng, hiện có hàng chục ngàn người ký “thỉnh nguyện thư” đòi hoãn thi hành Luật An ninh mạng. Những người này viện dẫn một số quy định trong Luật và dự thảo Nghị định, tự nhận “trí thức” hay “luật gia”, mổ xẻ kiểu râu ông cắm cằm bà, tỏ ra mình am tường về luật pháp quốc tế, lên giọng “hướng tới xã hội dân chủ, tự do internet”, từ đó lập lờ đánh lận, quy chụp một cách rất chủ quan, thiển cận. 
Họ quy kết, sau các lần chỉnh lý thì “bản chất của dự thảo này vẫn chưa thay đổi”, cho rằng phạm vi dữ liệu người dùng bị buộc phải lưu trữ ở Việt Nam vẫn còn rất rộng và “chi phí của nền kinh tế để thi hành luật là vẫn vô cùng lớn và vô lý”. 
Thậm chí, có cá nhân còn quy chụp trên trang facebook cá nhân của mình, cho rằng quy định như dự thảo thể hiện sự lạm quyền của Cục An ninh mạng, nói rằng cách tiếp cận của dự thảo là đã coi các doanh nghiệp, dân chúng, những người tham gia mạng xã hội như… tội phạm! 
Suy diễn Luật An ninh mạng và các quy phạm đang hình thành trong nghị định “không những không có giải pháp nào bảo vệ hữu hiệu mạng Việt Nam trước các hackers mà còn đặt nó trong những nguy cơ cao hơn khi ép lưu trữ dữ liệu cá nhân trong một quốc gia có nền tảng công nghệ thấp và đội ngũ thi hành công vụ rất dễ lạm quyền”…
Thực chất, những phản ứng, chỉ trích này đều khởi nguồn từ những trường hợp đã liên tục phê phán, chống phá ngay từ khi dự thảo Luật An ninh mạng được lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, nghĩa là đã vài năm nay. Nay, trước thời điểm Luật An ninh mạng sắp có hiệu lực thi hành và việc các văn bản hướng dẫn đang được chỉnh lý, hoàn thiện thì lại được số này tung hứng. 
Cần thấy rằng, cơ quan chuyên trách về an ninh mạng được pháp luật giao những nhiệm vụ trong khuôn khổ cho phép, đó là có quyền đề nghị nhà mạng cung cấp những dữ liệu cá nhân liên quan đến phục vụ điều tra hình sự, xử lý vi phạm pháp luật. 
Trong các trường hợp khác, mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật tuyệt đối và cơ quan chuyên trách an ninh mạng không thể can thiệp. Đây là nguyên tắc, do đó không thể nói cơ quan này trở thành một “siêu quyền lực” có thể giám sát và tận dụng mọi thông tin.
Đức Hùng

NGĂN CHẶN KỊP THỜI HÀNH VI CỦA NGUYỄN VĂN PHƯỚC-GIÁM ĐỐC CÔNG TY FIRST NEWS-TRÍ VIỆT
          Nhắc đến Nguyễn Văn Phước với First News- Trí Việt có lẽ người Việt Nam yêu nước không khỏi rùng mình bởi những điều “ác quỷ” khi Phước len lỏi vào đám người biểu tình phát tờ rơi kích động chống chính quyền trong loạt vụ biểu tình chống Luật Đặc Khu, Luật An ninh mạng hồi tháng 6/2018. Khốn nạn hơn chính Phước là kẻ bày mưu, bố trận trong cuốn sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” ra mắt vào trung tuần tháng 7/2018 nhằm đầu độc thế hệ trẻ, xuyên tạc, vu khống Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương không cho nổ súng để Trung Quốc đánh chiếm bãi đá san hô Gạc Ma- Quần đảo Trường Sa Việt Nam làm cho 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh vào ngày 14/3/1988. Manh nha những hành động xuyên tạc, chống phá chế độ của Phước đã được phơi bày khi cộng đồng yêu nước phản ứng dữ dội và sau đó đã bị Cục Xuất bản, In và Phát hành thu hồi và cấm xuất bản bày bán trên thị trường.
          Sau khi “Nồi thạch tín Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” đã chìm vào lãng quên bởi vết bùn bôi lên hình ảnh chế độ thì Phước thường xuyên có những bài viết trên Facebook cá nhân sặc mùi phản động và cổ súy cho tà đạo Pháp luân công, kích động người dân Việt Nam bất mãn chế độ, phản kháng hoặc chống phá chính quyền.
          Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề biểu tình ở Hồng Công, Phước liên tục cập nhật để kích động, cổ súy thể hiện chiêu trò đạo đức giả thương sót cho bọn phản loạn, quy chụp, bôi xấu tình hình xã hội Việt Nam và cho rằng xã hội Việt Nam đang “bất công”, suy đồi và ngũ ý “kẻ”gây ra là chính quyền, chế độ.
          Những hành động của Phước là hết sức nguy hiểm, đang thể hiện rõ ràng quan điểm chống phá Nhà nước, chế độ. Vì vậy, mỗi người dân yêu nước Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, nhìn nhận mọi sự việt hết sức thấu đáo, đặc biệt là vấn đề biểu tình ở Hồng Kông hiện nay để không mắc mưu kích động của kẻ thù. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc theo dõi và xử lý nghiêm các hành vi phát tán, nói xấu chế độ, chính quyền trên mạng của Nguyễn Văn Phước để xử lý nghiêm, trừng trị thích đáng những kẻ phá hoại, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay./.
 Trí Thành
ĐỪNG NHIỄM ĐỘC BỞI CÁI XẤU XA TRÊN KHÔNG GIAN MẠNGGần đây, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, đặc biệt chúng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam.
Với công nghệ, kỹ thuật hiện nay, việc thiết lập một trang web hay tạo một tài khoản facebook chỉ mất vài phút và phần lớn mọi người chỉ cần một chút kiến thức về tin học là cũng có thể thiết lập được một tài khoản email hay vào bất cứ một trang web nào trên mạng. Lợi dụng vấn đề này, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Các hoạt động chống phá của chúng được diễn ra trên diện rộng, với mật độ dày đặc cả ở trong và ngoài nước. Về nội dung, chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ chống phá Đảng, Nhà nước ta; tung ra các luận điệu sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối lập Đảng với Nhà nước, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; lợi dụng một bộ phận cán bộ đảng viên yếu kém về năng lực công tác, suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống để đánh đồng với số đông cán bộ đảng viên của ta. Đối với các lực lượng vũ trang, chúng tìm mọi cách để gây mâu thuẫn giữa Quân đội và Công an, cổ súy cho việc xây dựng một quân đội nhà nghề, hòng phi chính trị hóa quân đội. Đây là những âm mưu hết sức nguy hiểm và thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.
Cuộc đấu tranh nhằm chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay bản thân tự nó đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn. Vì vậy, việc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet không phải là việc riêng của một vài người, một vài cơ quan, tổ chức, tuy nhiên để giữ thế chủ động, đấu tranh có hiệu quả, cần xây dựng một lực lượng chuyên trách để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch; đồng thời, chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước đến mọi người dân. Lực lượng này phải là những chuyên gia, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái phản động, tránh bị động, bất ngờ và không để các thông tin sai trái đó lan truyền, làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá.
Quốc Cường 

Đâu phải cứ biểu tình mới thể hiện lòng yêu nướcVừa qua, Facebook Việt Tân đăng tải thông tin: Các nhân sĩ, trí thức thuộc Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã ra lời kêu gọi dân chúng mặc áo NoU có lo go “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” và gửi thư đến lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành khác kêu gọi ủng hộ, bảo vệ việc làm này. Họ cho rằng: thời gian qua, Trung Quốc đã có những hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền “đường lưỡi bò” thông qua nhiều hình thức khác nhau. Đứng trước thực trạng như vậy, đáng lẽ: “nhà cầm quyền Việt Nam phải chủ động tổ chức các cuộc biểu tình lớn trong cả nước,…”.
Thật là nực cười, bởi có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước và yêu nước phải yêu đúng cách, chứ đâu nhất thiết cứ phải tổ chức biểu tình, làm ầm ĩ lên như thế mới là yêu nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, nhân dân ta hết sức anh dũng, kiên cường, bất khuất và có truyền thống yêu nước nồng nàn. Chính lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta đã tạo lên sức mạnh vô song để đánh bại bất cứ thế lực ngoại xâm nào khi xâm lược. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề trong quan hệ quốc tế, trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước và trước, sau như một kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.
Thời gian vừa qua, trước những hành động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam của nhóm tàu Hải Dương 08 vừa qua, chúng ta đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp, thông qua các kênh khác nhau với đối sách phù hợp để vừa bảo vệ được chủ quyền nhưng vẫn duy trì được hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước lâu dài. Đây mới là điều cốt yếu. Bởi, nếu đất nước mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội thì còn đâu tâm trí để phát triển kinh tế; làm sao tạo được sự yên tâm, tin tưởng trong hợp tác, làm ăn với các quốc gia, các đối tác nước ngoài, v.v. Bài học về không giữ được ổn định an ninh chính trị do nhân dân bị lôi cuốn vào biểu tình theo sự súi dục của các phe phái trong nước và thế lực nước ngoài dẫn đến cảnh “nội chiến, tương tàn” ở một số nước trên thế giới vẫn là những bài học đắt giá cho mọi quốc gia, dân tộc.
Còn trước việc Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn, chiêu trò đẩy mạnh tuyên truyền về cái gọi là “đường lưỡi bò”, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã kịp thời phát hiện và có nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, loại bỏ vấn đề này. Chỉ cần mỗi người dân Việt Nam luôn đề cao cảnh giác, không một phút chủ quan, lơ là; luôn bình tĩnh, tỉnh táo để không rơi vào thế “nội công, ngoại kích”, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chính những hành động, việc làm “ầm ĩ” của một số người tự “vỗ ngực” coi mình là nhân sĩ, trí thức của cái gọi là “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng” đòi tổ chức biểu tình sẽ tiếp tay, thậm chí đã có sự can thiệp, xúi giục, kích động thế lực nào đó nhằm phá hoại đất nước, gây mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, chúng ta cần cảnh giác, không tham gia và mạnh mẽ lên án, vạch mặt cái gọi là “tham gia biểu tình mới thể thể hiện lòng yêu nước”.

Thanh Thông

CẢNH GIÁC VỚI THÔNG TIN XUYÊN TẠC TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Cách đây mấy ngày, trong chương trình thời sự 19h, kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam đã phát một chuyên đề cảnh báo về những nguy hại của thông tin giả (fake news), thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên báo chí lên tiếng cảnh báo về việc này.
Không ai có thể phủ nhận tiện ích của mạng xã hội và nó đang được sử dụng rộng rãi để giúp con người kết nối, sẻ chia. Không ít những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, cảnh đời cơ nhỡ cần giúp đỡ, cưu mang đã được xã hội sẻ chia tình cảm và vật chất; nhiều tấm gương sáng, hành động đẹp trên đường, trong cuộc sống hàng ngày được chia sẻ, qua đó nhân lên, khơi gợi tình yêu thương đồng bào, tình yêu đất nước vốn là những giá trị văn hoá tốt đẹp của người Việt Nam. Một ví dụ điển hình là những chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam được chia sẻ trên các mạng xã hội làm nức lòng người hâm mộ, góp phần kết nối muôn người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về Tổ quốc mến yêu. Tuy nhiên, cùng với các tính năng hữu dụng, mạng xã hội cũng lắm “cạm bẫy”, nếu người dùng thiếu tỉnh táo rất dễ bị mắc phải.
Như biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam đã thông tin, hiện nay trên mạng xã hội, nhất là Facebook rất nhiều các nickname (biệt danh) giả các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Các nickname giả này hàng ngày cập nhật các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo khiến người xem lầm tưởng như thật. Nguy hiểm ở chỗ các nickname này đưa ra những thông tin giả là nhận định hay chỉ đạo về chủ trương, đường lối của đất nước.
Những thông tin được người dùng mạng xã hội quan tâm, bình luận chia sẻ nhất đó là thông tin về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang chỉ đạo quyết liệt. Tuy nhiên, không ít người đã thông tin sai lệch, sai bản chất sự việc, như thông tin công an đã bắt người này, khám nhà người kia. Bên cạnh đó, mỗi hiện tượng, sự việc trong cuộc sống hàng ngày qua mạng xã hội dễ lập tức trở thành “nóng”, lan toả với tốc độ chóng mặt tạo nên “hội chứng đám đông” như chuyện mới đây, vụ việc bé trai 6 tuổi học trường Gateway (Hà Nội) tử vong làm “nóng”, khiến dư luận tò mò và luôn theo dõi. Một số đối tượng đã tung tin ông Ph. người lái xe buýt đưa đón học sinh để xảy ra sự việc đã tự tử khiến Công an quận Cầu Giấy phải lên tiếng khẳng định không có việc ấy.
Đáng ngại hơn là hậu quả của những thông tin sai lệch về tình hình Biển Đông, về những chủ trương, định hướng đầu tư, những dự án hợp tác quy mô tầm quốc gia của đất nước. Những thông tin này luôn được các thế lực thù địch, những đối tượng có tư tưởng chống phá Đảng, dân tộc, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đất nước triệt để lợi dụng hòng làm nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận. Không ít đối tượng lục lại lịch sử, tung ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật về quan hệ của Việt Nam với các nước.
Các văn bản pháp luật của Nhà nước ta ban hành quy định rất rõ về xử lý các hành vi vi phạm trong dùng mạng xã hội. Không ít trường hợp vi phạm đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc. Bởi vậy, mỗi người dùng mạng xã hội hãy tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai và luôn có thái độ đúng đắn trước mọi thông tin trên mạng, có ý thức cao với toàn bộ hành vi của mình khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Cần sàng lọc, nhận diện những trang thông tin, diễn đàn, fanpage… thường xuyên đăng tải những thông tin xấu, nhằm đề cao cảnh giác chiêu trò ném đá giấu tay; hết sức thận trọng với việc đưa thông tin lên mạng hoặc like, share những thông tin chưa được kiểm chứng; đặc biệt là về những vấn đề nhạy cảm, có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, kinh tế đất nước và trật tự xã hội./.
 Thanh Tùng